Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm 2022 | HEALTH-SHARE Forum

Khi tìm hiểu kỹ về Phật giáo, mọi người sẽ thấy Phật giáo được chia làm nhiều hệ phái cũng như cách tu hành cũng có nhiều điểm khác lạ. Mặc dù thế tại các nước nhà theo đạo Phật thì các ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo vẫn được duy trì và tổ chức rất trọng thể. Hãy cùng Phúc Tường Gold tìm hiểu các ngày lễ Phật giáo trong năm mà Phật tử nên biết.

Phật lịch năm 2022 – lễ Phật Giáo tháng 1 âm lịch

Ngày mùng 1 tháng 1(01-02-2022 dương lịch): vía Đức Phật Di Lặc. Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.

Ngày Rằm tháng 1(15-02-2022 dương lịch): Lễ Thượng nguyên.

Ngày 30 tháng 1 (Vào năm thiếu ngày 30 thì ngày lễ ngày sẽ được tổ chức vào ngày 29-01 âm lịch): Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 2 âm lịch

Ngày 8 tháng 2 (10-03-2022 dương lịch): Ngày Phật Thích Ca xuất gia.

Ngày 15 tháng 2 (17-03-2022 dương lịch): Ngày Phật Thích Ca nhập Niết Bàn.

Ngày 19 tháng 2 (21-03-2022 dương lịch) (ngày vía quan âm 2022): Ngày vía Quan Thế Âm giáng sanh.

Ngày 21 tháng 2 (23-03-2022 dương lịch): Ngày Vía Phổ Hiền giáng sanh.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 3 âm lịch

Ngày 10 tháng 3 ( Ngày 10-4-2022 dương lịch): Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày 6 tháng 3 (Ngày 06-04-2022 dương lịch): Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả

Ngày 16 tháng 3 (Ngày 16-04-2022 dương lịch): vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương, theo Bắc tông

Ngày 19 tháng 3 ( Ngày 19-04-2022 dương lịch): Vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Ngày lễ Phật Giáo tháng 4 âm lịch

Ngày 4 tháng 4 (04-05-2022 dương lịch): Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát.

Ngày 15 tháng 4 (Ngày 15-05-2022 dương lịch) là Ngày lễ Phật Đản. Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh. Chính vì vậy, lễ Phật Đản 2022 năm nay hay các năm đều được coi trọng.

Ngày 16 tháng 4 (Ngày 16-05-2022 dương lịch): Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.

Ngày 20 tháng 4 (20-05-2022 dương lịch): Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Ngày 23 tháng 4 (23-06-2022 dương lịch): Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo.

Ngày 28 tháng 4 (28-06-2022 dương lịch): Ngày vía Dược Sư Đản Sanh.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 5 âm lịch

 Ngày 13 tháng 5 (11-06-2022 dương lịch): Ngày vía Già Lam Thánh Chúng.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 6 âm lịch

Ngày 3 tháng 6 (01-07-2022 dương lịch): Ngày vía Hộ Pháp.

Ngày 19 tháng 6 (17-07-2022 dương lịch): Ngày vía Quan Thế Âm Thành Đạo.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 7 âm lịch

Ngày 13 tháng 7 (10-08-2022 dương lịch) : Ngày vía Đại Thế Chí.

Ngày 15 tháng 7 (12-08-2022 dương lịch): Ngày Vu Lan Bồn (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát).

Ngày 30 tháng 7 (27-08-2022 dương lịch): Ngày vía Địa Tạng Bồ Tát.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 8 âm lịch

Ngày 6 tháng 8 (01-09-2022 dương lịch): Ngày Huệ Viễn Tuệ Sư Sơ Tổ Tịnh Độ Tông.

Ngày 8 tháng 8 (03-09-2022 dương lịch): Ngày Vía Tôn Giả A Nan Đà.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 9 âm lịch

Ngày 19 tháng 9 (14-10-2022 dương lịch): Ngày vía Quan Thế Âm xuất gia.

Ngày 30 tháng 9 (25-10-2022 dương lịch): Ngày vía Dược Sư thành đạo.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 10 âm lịch

Ngày 5 tháng 10 (29-10-2022 dương lịch): Ngày vía Đạt Ma Tổ Sư.

Ngày 8 tháng 10 (01-11-2022 dương lịch): Ngày Phóng sanh.

Ngày 15 tháng 10 (08-11-2022 dương lịch): Ngày lễ Hạ Nguyên.

Ngày lễ Phật Giáo tháng 11 âm lịch

Ngày 17 tháng 11 (10-12-2022 dương lịch): Ngày vía Phật A Di Đà.

Ngày lễ Phật thành đạo 2022 – tháng 12 âm lịch

Ngày vía Phật Thích Ca Thành Đạo hay ngày Phật thành đạo 2022 diễn ra vào ngày 30/12/2022 Dương lịch tức 8/12/2022 Âm lịch.

 

Hi vọng sau thời điểm tham khảo nội dung bài viết này bạn đã có thể biết được các ngày lễ Phật giáo trong năm, điều nên làm vào trong ngày lễ này cũng như điều đừng nên làm. Cám ơn Anh chị em đã theo dõi bài viết, hẹn gặp gỡ lại Anh chị em ở những bài viết tiếp sau!

> Xem ngay: https://quatangmavang24k.vn/cac-ngay-le-phat-giao-trong-nam/

Skip to toolbar